Skip to content

Website Policy

Zasady dotyczące strony internetowej (witryny)

Przeglądając, oglądając i użytkując stronę, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i zobowiązujesz się do stosowania się do poniższych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, zaprzestań korzystania z tej witryny internetowej. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych odnosząca się do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych stanowi część niniejszych warunków użytkowania. Ważne jest, abyś przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę Strony Internetowej, Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz Politykę Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z tej Witryny. Możesz wydrukować i zachować kopię w celach informacyjnych.

Termin „AM International Solicitors” „nas” „my” odnosi się do AM International Solicitors Limited. Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osób przeglądających tą stronę internetową. 

 

Dostęp i korzystanie z witryny 

Dostęp i korzystanie z tej witryny jest dozwolone tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług, które świadczymy na tej stronie bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza witryna internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

 

Linki do innych stron internetowych 

Możemy umieszczać linki do innych stron internetowych, które są podawane wyłącznie dla Twojej wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Dołączanie jakichkolwiek linków nie musi oznaczać odnośnika, rekomendacji lub poparcia wyrażonych w nich opinii.

 

Dopuszczalne użycie

Możesz korzystać z tej Witryny tylko w celach zgodnych z prawem. Nie wolno nadużywać tej Strony, w tym między innymi przez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania reklamowego lub innych szkodliwych programów lub podobnego kodu komputerowego zaprojektowanego w celu niekorzystnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do tej Witryny, serwera, na którym ta Witryna jest przechowywana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z tą Stroną.

Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny internetowej może stanowić podstawę roszczenia o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z tej Witryny natychmiast wygaśnie. 

 

Zrzeczenie się i ograniczenie odpowiedzialności 

Ani my, ani żadna osoba trzecia nie daje żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności ani przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Cała zawartość stron tej witryny ma charakter wyłącznie informacyjny i użytkowy. Naszym celem jest regularne aktualizowanie strony i możemy zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Jakikolwiek materiał znajdujący się na tej witrynie może stać się w dowolnym momencie nieaktualny i nie mamy obowiązku aktualizowania takich materiałów. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do tej witryny lub informacji, produktów, usług czy powiązanych grafik zawartych na tej stronie w jakimkolwiek celu. Jakiekolwiek poleganie na takich informacjach jest na własną odpowiedzialność i wykorzystywane wyłącznie na własne ryzyko. W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub następcze, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

 

Poleganie na treści tej strony internetowej

Ta strona internetowa zawiera informacje o AM International Solicitors i oferowanych usługach. Niniejsza witryna może również zawierać wiadomości, blogi i artykuły na różne tematy związane ze świadczeniem usług i promocją dobrych praktyk biznesowych.

Treść tej witryny nie stanowi żadnej porady prawnej i / lub finansowej, na której należy polegać. Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają Twoje określone wymagania. Zgadzasz się, że materiał pobrany lub w inny sposób uzyskany za pośrednictwem tej strony internetowej jest pozyskiwany całkowicie na twoje własne ryzyko i że będziesz całkowicie odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego uszkodzenia oprogramowania lub systemów komputerowych i / lub jakąkolwiek wynikającą z tego utratę danych, nawet jeśli taka utrata a szkody były racjonalnie przewidywalne i poinformowano Ciebie o takiej możliwości. Wszystkie referencje na tej stronie są dostarczane przez osoby lub organizacje i odzwierciedlają wyłącznie ich osobiste doświadczenia i opinie i nie stanowią żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do osobistych opinii wyrażanych na tej witrynie. Dlatego jakiekolwiek poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. 

 

Pliki cookie – tj. ciasteczka

Ta strona korzysta z plików cookie – są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu, aby pomóc tej witrynie w zapewnieniu lepszego doświadczenia dla użytkownika.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie służą do przechowywania preferencji użytkownika, przechowywania informacji dotyczących rzeczy, takich jak koszyki zakupowe, i dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics. Z reguły pliki cookie ułatwiają przeglądanie stron internetowych. Możesz jednak preferować wyłączenie plików cookie na tej witrynie i na innych.

Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w Twojej przeglądarce. Zalecamy zapoznanie się z sekcją Pomoc przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie i zarządzania ich korzystaniem.

 

Analityka Google – Google Analytics

Ta witryna ustawia pliki cookie „pierwszej strony” za pośrednictwem narzędzia Analityki Google. Korzystamy z Analityki Google, aby zapewnić nam nieosobowe analizy witryn, które z kolei pomagają nam ulepszać tę stronę. Śledzenie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczania miarodajnych raportów na temat odwiedzających witrynę internetową, ale nie gromadzą one danych osobowych o Tobie.

Google Analityka ustawia lub aktualizuje pliki cookie tylko w celu gromadzenia danych wymaganych do raportów. Ponadto, Google Analityka wykorzystuje tylko własne pliki cookie. Oznacza to, że wszystkie pliki cookie ustawione przez Google Analityka nie mogą być zmieniane ani pobierane przez żadną usługę w żadnej domenie innej niż www.amisolicitors.com. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie Google Analityka można znaleźć tutaj.

 

Zmiany

Możemy zmienić nasze zasady i niniejsze warunki w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Oczekuje się, że będziesz od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzane przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące. Niektóre postanowienia zawarte w niniejszych warunkach mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na tej witrynie. Dalsze korzystanie z tej Witryny będzie oznaczać, że zgadzasz się na wszelkie takie zmiany.

 

Wykonalność

Korzystanie przez użytkownika z tej witryny internetowej i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z tej witryny podlegają prawu Anglii i Walii i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.