Skip to content

Prawnicy ekstradycyjni | Prawo ekstradycyjne

Nasi prawnicy ekstradycyjni są ekspertami w zmaganiu się z żądaniem ekstradycji i znajdują rozwiązania w celu wstrzymania międzynarodowego listu gończego (tj. czerwona nota) Interpolu
Dowiedz się więcej o naszym Dziale Ekstradycyjnym tutaj

Prawo ekstradycyjne i prawnicy ds. ekstradycji

Co znaczy "ekstradycja"?

Ekstradycja jest postępowaniem prawnym, gdzie jedno z państw domaga się wydania osoby żyjącej w innym państwie. Istnieją trzy powody, dla których państwa żądają wydania osób.

Są one następujące:

W Wielkiej Brytanii ustawa o ekstradycji z 2003 r. zawiera zasady i przepisy, których kraj będzie przestrzegać po otrzymaniu wniosku o ekstradycję. Europejski nakaz aresztowania (ENA) obejmuje traktaty i porozumienia dla państw UE i Wielkiej Brytanii. Prawo angielskie będzie przestrzegać tej zasady po Brexicie, do 31 grudnia 2020 roku.

Alternatywnie, prawo ekstradycyjne dla osób, których wydania żądano przez Norwegię i Islandię, jest ujednoliceniem Umowy o przekazaniu Norwegii / Islandii (SAW). Ustawa z 2003 r. obejmuje krajowe podstawy prawne dla wszystkich rodzajów wniosków o ekstradycję wysyłanych przez Wielką Brytanię do krajów spoza Unii Europejskiej. Żądania te nie obejmują jednak statutu poza pewnymi ograniczonymi przepisami.

Co dzieje się kiedy wydanie osoby żądanej zostaje zatwierdzone?

Po nadaniu Europejskiemu Nakazowi Aresztowania (lub każdemu innemu żądaniu) odpowiedniego certyfikatu, skazany zostaje aresztowany. Policja zatrzymuje taką osobę, a następnie przedstawia do dyspozycji Sądu Magistrackiego w Westminster w celu przeprowadzenia wstępnego przesłuchania. Sędzia okręgowy także zdecyduje czy dana osoba warunkowo będzie zwolniona za kaucją czy zostanie osadzona w więzieniu i wyda wskazówki i postanowienia w celu zebrania materiału dowodowego aby przeciwstawić się ekstradycji.

Niezwykle ważne jest zaangażowanie międzynarodowych prawników do tak skomplikowanych spraw.  Przy zaangażowaniu różnych jurysdykcji, cały proces może okazać się długotrwały i stresujący.  Jeśli chcesz zwiększyć swoje (lub tych, których kochasz) szanse na pozytywną dla ciebie decyzję sądu, wtedy pomoc prawna jest niezbędna.

Istnieje wiele powodów takich decyzji zakończonych sukcesem. Najważniejszym z nich jest dogłębna znajomość systemu prawnego w międzynarodowej kancelarii. Doświadczeni adwokaci zajmujący się ekstradycją pomogą fachowo zakwestionować odwołanie i znaleźć dowody, które mogą udaremnić proces.

Także, zawsze szukamy alternatywnych rozwiązań, jeśli pierwsze podejście nie zakończy się powodzeniem. Przykładowo, możemy złożyć odwołanie do wyższego sadu, jeśli decyzja sędziego magistrackiego nie jest dla Ciebie korzystna.

W skrócie, nasze wysiłki zwiększą Twoje szanse aby znaleźć schronienie w Wielkiej Brytanii lub w Europie, w zależności od Twojego obecnego miejsca zamieszkania.

Zatrudnienie adwokatów ds. ekstradycyjnych

Czym się zajmujemy?

AM International Solicitors to butikowa międzynarodowa kancelaria prawna. Oferujemy specjalistyczne usługi prawne klientom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i za granicą. Nasz oddany zespół doświadczonych adwokatów zajmujących się ekstradycją ma duże doświadczenie w prowadzeniu takich spraw. Podejmują sprawy zarówno w Magistrates ‘Court (Sądzie Magistrackim), jak i High Court (Sądzie Wyższym). Także zajmujemy się sprawami dot. nakazów aresztowań spoza Unii Europejskiej (UE). Na te sprawy wpływ maja zasady prawa rozpatrywane przez Home Office w przeciwieństwie do UE.

Przez lata reprezentowaliśmy klientów, o których ekstradycję wnioskowały Polska, Rumunia, Węgry, Francja, Holandia, Litwa, Rosja, Albania, Stany Zjednoczone i wiele innych krajów. Ich zarzucane przestępstwa obejmują sprawy z zakresu oszustwa, a także przestępstwa, takie jak zabójstwa, rozboje i handel narkotykami.

Udało nam się sukcesem zakończyć wiele spraw i wybronić wielu klientów przed ekstradycją współpracując z adwokatami i świadkami, którzy popierali nasze argumenty. Wśród biegłych byli psychiatrzy, organizacje przeciwdziałające handlowi ludźmi, eksperci ds. warunków w więzieniach za granicą itp.

Z ich pomocą rzuciliśmy światło na łamanie praw człowieka, luki w Europejskim Nakazie Aresztowania  (ENA) i inne rozbieżności w sprawie.

Dodatkowo, wiele krajów wysyła żądania ekstradycji w ramach mało znaczącej kategorii przestępstwa. Sprawdzamy ważność ENA, przyglądamy się zarzutom i ich odpowiednikom w angielskim systemie prawnym. Nasi prawnicy sprawdzają czy dane przestępstwo jest na liście katalogu przestępstw ekstradycyjnych. Używamy dowody aby wspierać argumenty przeciwko ekstradycji. 

Poniżej prezentujemy krótki przegląd głównych argumentów w sprawach ekstradycyjnych:

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) - przeszkody:

Pomimo złożoności ENA udaje nam się znaleźć klauzulę, która działa w naszym oświadczeniu na linię obrony. Argumenty te dotyczą okresu przedawnienia, niezaliczenia testu podwójnej karalności i innych istotnych zaniedbań. Udowadniamy te stwierdzenia, przedstawiając kluczowych świadków, którzy potwierdzą przedstawioną historię klienta.

Prawa Człowieka - wyzwania:

Możemy wstrzymać procedury ekstradycji, przedstawiając niehumanitarne warunki zagranicznych więzień (np. niehigieniczne pomieszczenia, regularne tortury itp.). Można również wspomnieć o ryzyku niesprawiedliwego i nieuzasadnionego procesu ze względu na brak odpowiedniego prawa i porządku w państwie. Wszystko to może spowodować pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego skazanego.

Bezpośrednie naruszenie praw człowieka może łatwo zmienić przebieg procesu i doprowadzić do zwolnienia za kaucją.

Motywy polityczne

Wiele krajów może wysłać wniosek o ekstradycję ze względu na stanowisko polityczne danej osoby. Udowodnienie niesprawiedliwych i stronniczych oskarżeń pod adresem klienta mogłoby pomóc w jego uwolnieniu. Argumenty te wymagają solidnych dowodów i wnikliwych informacji na temat sytuacji politycznej i systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w danym państwie.

Nasze różnorodne zespoły prawników zajmujących się ekstradycją wnoszą tę wyjątkową perspektywę ze względu na ich doświadczenie i skrupulatne umiejętności badawcze.

Oprócz przedstawiania jednej lub więcej z tych wyzwań, staramy się, żeby nasi klienci nie pojawiali się w listach gończych Interpolu. Osoby uwikłane w sprawy ekstradycyjne uznawane są za osoby będące przedmiotem zainteresowania. Gdy ich zdjęcie i dane zostaną wprowadzone do bazy danych, stają się dostępne dla posterunków policji, banków, lotnisk i organizacji rządowych na całym świecie. Może to poważnie zniszczyć przyszłość domniemanych skazanych.

Jesteśmy dumni, że udało nam się usunąć nazwiska z bazy danych w drodze naszych negocjacji i wniosków.  W ten sposób nazwiska klientów nie są wpisywane do rejestru stałego w Interpolu.

Krótko mówiąc, nasi adwokaci są gotowi walczyć o Twoje prawa i chronić Twój honor. Robimy to, dokładając wszelkich starań i dostarczając argumentów bezkonkurencyjnych, które zaskakują opozycję. Do tego dochodzą nasze szerokie kontakty z najwyższymi rangą prawnikami, organizacjami międzynarodowymi, ambasadami, organizacjami pozarządowymi i nie tylko. Ci ludzie pozwalają nam zebrać wiarygodne dowody w obronie spraw klientów.

Poszukujesz prawników ds. ekstradycyjnych?

Skontaktuj się z nami już dziś i umów na konsultacje.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?