Skip to content

Prawo rodzinne

Nasi prawnicy z zakresu prawa rodzinnego pomagają poruszać się po sprawach rodzinnych, począwszy od umów przedmałżeńskich, przez adopcję po ugody rozwodowe i opiekę nad dzieckiem.

Zobacz, co oferujemy.

Prawnicy ds. rodzinnych i prawnicy ds. rozwodowych w AM International Solicitors są dumni z tego, że są w elitarnym gronie butikowej firmy prawniczej. Jednocześnie oznacza to, że nasi poszczególni prawnicy specjalizują się w kilku gałęziach prawa angielskiego oraz prawa międzynarodowego, włączając w to  prawo rodzinne. Przez wszystkie te lata mieliśmy do czynienia z licznymi głośnymi sprawami i ugodami rozwodowymi o wysokich wartościach netto kwot spornych. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych spraw rodzinnych dotyczących rozwodu, adopcji międzynarodowej czy uprowadzenia dziecka. Można na Nas liczyć, wykorzystamy naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci w sprawach prawnych poza jurysdykcją Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy dyskretni, sumienni i oddani sprawie. Naszą wiedzę łączymy ze współczuciem, tak aby pomóc Ci przetrwać czasy ciężkiej próby życiowej.

Umów się na konsultację już dziś

Usługi w zakresie Prawa Rodzinnego

Zobacz czym się zajmujemy!

W celu zapewnienia kompleksowego rozwiązania dla Ciebie i Twojej rodziny oferujemy szeroką gamę usług zasadniczych i usług pomocniczych z zakresu prawa rodzinnego.

Pary niezamężne: Umowy dotyczące konkubinatu i umowy przedmałżeńskie

Umowy o wspólnym pożyciu

Parom stanu wolnego nie przysługują takie same prawa jak małżeństwom lub formalnym związkom partnerskim. Oznacza to, iż nie jesteś prawnie zobowiązany do podziału majątku (aktywów) i zasobów finansowych po podziale.

Bez porady prawnej separacja może stać się przytłaczająca. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy masz wspólne rachunki bankowe, mieszkasz w tym samym domu lub macie wspólne dzieci. Sprawy się komplikują, gdy para ma zagraniczne rachunki bankowe i majątek. 

Umowy o wspólnym pożyciu określają wyraźne granice między własnością a jej rozdziałem. Jest to typ umów prawnych, które zabezpieczają Twoje prawa w ramach związku. Umowa określa, co każda z osób posiada i kto w związku jest odpowiedzialny za opłacanie rachunków. Możesz również wcześniej ująć w niej zapis dotyczący alimentów na dziecko i tym samym zawczasu załatwić sprawę.

Umowy przedmałżeńskie / Umowy poślubne

Niezależnie od tego, czy posiadasz znaczny majątek, majątek spadkowy czy złożony majątek powiązany z wcześniejszymi związkami, powinieneś zdecydować się na umowy przed i poślubne. Mogą one wyeliminować niedookreślone kwestie własności i sprawić, że będziesz czuł się  pewniej w swoim małżeństwie.

Umowy przedślubne to praktyczny sposób na uregulowanie rozdziału majątku i zasobów finansowych przed zawarciem związku małżeńskiego. Dzięki temu w przypadku rozwodu będziesz miał/-ła mniej konfliktów prawnych i komplikacji finansowych. Nasi prawnicy ds. rodzinnych mogą sporządzić szczegółową umowę obejmującą wszystkie posiadane aktywa lub dokonać specjalistycznej wersji, która będzie obejmowała kluczowe nieruchomości i aktywa finansowe.

Umowy te są idealne dla par o znacznym majątku. Pozwalają chronić twój dziedziczony majątek, zapobiec wszelakim zobowiązaniom wynikającym z długów współmałżonka i zabezpieczyć przyszłość twoich dzieci. Stosowane są one też, aby zapewnić poczucie równości, jeśli chodzi o aktywa.

Umowy zawierane po ślubie mają podobną charakter. Jedyną różnicą jest to, że umowa podpisywana jest po ślubie.

Konflikty małżeńskie i ich rozwiązywanie: rozwód i separacja

W Wielkiej Brytanii można wystąpić o rozwód, udowadniając, że rozpad związku jest nieodwracalny. Powodami rozpadu są: nieracjonalne zachowanie, takie jak cudzołóstwo lub porzucenie (przez co najmniej dwa lata). Pary pozostające w separacji przez okres od 2 do 5 lat mogą również wystąpić o rozwód.

Rozwód lub separacja to kluczowa decyzja. Wiele zagadnień prawnych wymaga pomocy radcy prawnego. Sytuacja komplikuje się, gdy jeden z partnerów mieszka / pracuje w innym kraju. Posiadanie nieruchomości i kont zagranicą to kolejny czynnik, który komplikuje płynność postępowania.

Z prawnego punktu widzenia, prawnicy zajmujący ds. rozwodowych muszą mieć przez powyższy fakt, prowadzić sprawy z wielu jurysdykcjach, zajmując się tzw. rozwodem międzynarodowym. Dlatego powinno się zatrudnić prawnika ds. rozwodów, który ma doświadczenie w tej dziedzinie.

W przypadku rozwodu międzynarodowego należy wziąć pod uwagę:

Nasi prawnicy ds. rozwodów są odpowiednio przygotowani do takich zadań. Wiedzą, jak połączyć Twoje interesy z aspektami prawnymi, co obejmuje rozstrzyganie sporów finansowych, rozstrzyganie spraw dotyczących opieki nad dziećmi i podziału majątku rzeczowego. Przez cały tez stresujący okres gwarantujemy komfort etyczny.

Spory finansowe

Konflikty finansowe są częstym zjawiskiem podczas rozwodu i separacji. Adwokaci ds. rozwodowych zajmują się tym aspektem prawa rodzinnego indywidualnie. Głównym celem ich działań jest wypracowanie sprawiedliwego rozliczenia poprzez ocenę okoliczności i zasobów finansowych każdego partnera.Czynniki takie jak inwestycje, oszczędności, miesięczny dochód, emerytury i zobowiązania finansowe odgrywają kluczową rolę w ostatecznej decyzji. Istotny wpływ mają również ustalenia przedmałżeńskie i po ślubie. Upraszczają pewne sfery rozliczeń finansowych w zależności od sytuacji.

Organizacja opieki nad dziećmi: adopcja, opieka i macierzyństwo zastępcze

Nasi prawnicy ds. rodzinnych oferują różnorodne usługi prawne. Obejmują one: negocjowanie warunków opieki nad dziećmi po rozwodzie. Zajmujemy się również pozostałymi kwestiami prawnymi, takimi jak adopcja, macierzyństwo zastępcze czy nieuzasadnione uprowadzenie dziecka.

Przegląd każdej z Usług

Adopcja / Adopcja międzynarodowa

Ubieganie się o adopcję to przełomowy moment dla każdej rodziny. Lepiej jest wybrać prawnika, który rozumie okoliczności i odpowiednio do nich podejdzie. W ten sposób można podjąć świadomą decyzję dotyczącą ochrony praw dziecka, które planujesz adoptować.

Większość klientów korzysta z agencji adopcyjnych w Wielkiej Brytanii, natomiast inni przechodzą przez procedury adopcji międzynarodowej. W obu przypadkach konieczne jest zaangażowanie prawnika rodzinnego. Umożliwia to uzyskanie w pełni legalnego rodzicielstwa niemniej jednak wymaga analizy przepisów rodzinnych związanych z adopcją.

Wyzwania w tym obszarze usług obejmują:

Podejmowanie właściwych decyzji może być stresujące, gdy w grę wchodzi dziecko, W celi zapewnienia bezpiecznego przebiegu adopcji skierujemy Ciebie na najlepsze ścieżki procedur i zaoferujemy najlepsze rozwiązania rodzicielskie.

Spory dotyczące opieki nad dziećmi I kontaktu z nimi

Nasi prawnicy ds. rodzinnych negocjują kwestie opieki nad dzieckiem i ustaleń  dotyczących dzieci po rozwodzie. Kwestie prawne obejmują takie kwestie jak: łączona opieka, dostęp do dzieci i alimenty na dziecko. Niektórzy dziadkowie i przybrani rodzice mogą również angażować prawników ds. rodzinnych, by wnioskować o regularne spotkania z nieletnim dziećmi, których sprawa dotyczy.

Zalecamy skorzystanie z pozasądowych negocjacji, aby regulować kwestie związanych z dzieckiem wg osobistych preferencji. Jeśli sytuacja wymaga orzeczenia sądowego, z przyjemnością zmienimy nasze procedurę, aby dopasować się do takiej sytuacji.

W sprawach dot. opieki istnieją różne rodzaje orzeczeń sądowych. Najważniejsze z nich to:

Wielokrotnie, dzieci są często zdezorientowane i przytłoczone sytuacją postępowania rozwodowego. Aby jak najszybciej przywrócić normalne życie dziecku, działamy i  dążymy do załatwienia spraw ich dotyczących – jak sprawniej i jak najskuteczniej.

Uprowadzenie dziecka za granicę

Uprowadzenie dziecka jest powszechne w rodzinach, w których jeden rodzic jest niezadowolony z ustaleń dotyczących opieki na nim. Decydują się wtedy wziąć sprawy w swoje ręce, nie dochodząc swoich praw rodzicielskich w sądzie. Obydwa działania są niezgodne z prawem i brytyjskie prawo źle je odbiera.

Mamy doświadczenie w sprawach, w których były partner zabiera dziecko do innej części Wielkiej Brytanii lub za granicę bez zgody drugiego rodzica. Dzięki naszej wiedzy w zakresie prawa rodzinnego i powiązań w Wielkiej Brytanii (i poza nią) podejmujemy się wszelkich czynności prawnych wymaganych dla w celu zlokalizowania zaginionego dziecka wraz z jego rodzicem.

Po zlokalizowaniu nasz zespół zaczyna współprace z lokalnymi i zagranicznymi urzędnikami tak, aby przywrócić dziecko naszemu klientowi. Następnie renegocjujemy poprzednią umowę, tak aby taka sytuacja się nigdy nie powtórzyła.

Prawo zastępczej opieki nad dzieckiem

W Wielkiej Brytanii prawo dotyczące zastępczej opieki nad dzieckiem (tzw. macierzyństwa zastępczego) uznaje zastępcę/surogatkę jako prawnego rodzica dziecka. Można dochodzić swoich praw rodzicielskich, składając wniosek o wydanie decyzji dot. opieki rodzicielskiej. Prawo angielskie przyznaje wówczas tytuł prawnego rodzicielstwa dziecka, jeśli Wnioskodawca zostanie uznany za osobę do tego uprawnioną. Podstawowe przesłanki to biologiczny związek z dzieckiem i terminowe przedłożenie wszystkich dokumentów, gdy dziecko ukończy sześć tygodni życia.

Wcześniej można opracować ustalenia dotyczące macierzyństwa zastępczego, które obejmują planowane przez rodziców pokrycie kosztów leczenia w czasie ciąży. Można także zadecydować, czy możliwe jest poznanie surogatki przed narodzinami dziecka. Zwykle zapisy dotyczą jej wizyt lekarskich i otrzymywania aktualnych informacji na temat zdrowia dziecka poprzez dostęp do dokumentacji medycznej i USG.W obu przypadkach niezbędna jest zgoda zastępcy. Musisz upewnić się, że wszyscy się na to zgadzają i obie strony są zgodne się z warunkami powyższych ustaleń. Każde naruszenie umowy może prowadzić do komplikacji prawnych.

Nasi prawnicy ds. rodzinnych pozostają przy Tobie przez cały bieg procesu. Zapewniają, że cały czas przestrzegasz prawa dotyczącego macierzyństwa zastępczego i złożą odpowiednie dokumenty, aby otrzymać prawa rodzicielskie.

Spersonalizowane usługi w zakresie prawa rodzinnego

Każda rodzina jest inna i boryka się z innymi wyzwaniami. Dlatego też dostosowujemy nasze usługi i doradztwo prawne do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Naszym celem jest ochrona Twoich praw i rozumienie Twoich uczuć, kiedy prowadzimy Ciebie przez ten skomplikowany proces postępowania.

Nasi prawnicy rodzinni obiecują chronić Twoje interesy podczas całej tej podróży.

Czy potrzebujesz prawników ds. Rodzinnych bądź rozwodowych?

Uzyska jnajlepszą poradę prawną w zakresie usług prawa rodzinnego z AM International solicitors.

 Umów się na spotkanie już dziś.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?