Skip to content

Anna Matelska– Właściciel - Dyrektor Zarządzający

Anna Matelska

Właściciel – Dyrektor Zarządzający

Języki: angielski i polski

Anna Matelska zarządza naszym zespołem międzynarodowych prawników dzięki swojej wiedzy i silnym umiejętnościom przywódczym. Obecnie jest zaangażowana w wiele wiodących spraw z zakresu prawa angielskiego, poza tym nadzoruje działalność kancelarii.

Jest radcą prawnym-adwokatem pracującym w ramach jurysdykcji brytyjskiej i polskiej. Działa na pograniczu prawa europejskiego i angielskiego. To stanowisko pozwala jej uzyskać znaczący wgląd w różne dyscypliny prawa.

Jako prawnik daje doskonały przykład na sali sądowej swoim podwładnym i współpracownikom. Wie, jak wygrywać sprawy poprzez pełne poświęcenie, etyczne postępowanie i pracowitość.

Po uzyskaniu tytułu magistra na czołowych polskich uczelniach przeniosła się do Stanów Zjednoczonych na studia zaawansowane. Uzyskała również dyplom w wiodącej szkole prawniczej w Londynie, zanim rozpoczęła karierę zawodową w Anglii (w 2008).

Swoją pierwszą oficjalną pracę rozpoczęła w 1998 roku. Wtedy była praktykantka w sądzie rejonowym w Polsce. Po latach rozpoczęła współpracę z polskimi agencjami rządowymi. Jednym z jej obowiązków była nowelizacja polskiego prawa. Podczas akcesji do UE musiała dokonać odpowiednich zmian, aby dostosować się do zasad i przepisów zatwierdzonych przez nowy rząd oraz stosunki międzynarodowe. Podąża za podobnymi praktykami i technikami, aby stworzyć ramy prawne w celu ochrony praw swoich klientów.

Przez lata Anna odegrała aktywną rolę w wielu sprawach sądowych w Anglii, Europie i Polsce. Jest związana z głośnymi sprawami, popularnymi w środowisku prawa międzynarodowego oraz kręgami biznesowymi. Jej usługi prawne obejmują obronę niesłusznych zarzutów popełnienia oszustwa, przestępstw umysłowych i kradzieży. Zajmuje się również sporami rodzinnymi, biznesowymi i sądowymi, które często dotyczą wielu stron powiązanych z różnymi jurysdykcjami. Zajmuje się również sprawami o wysoką stawkę, które dotyczą aktywów wartych miliony. Jej pomysłowość i szybkie myślenie pozwalają jej reagować na pilne sprawy, którymi musi zająć się High Court (sąd wyższej instancji). Pomagała również w zabezpieczaniu i przejmowaniu znacznych aktywów o dużej wartości.

Na arenie międzynarodowej zna prawodawstwo i orzecznictwo dotyczące sporów transgranicznych. Jest to przede wszystkim zgodne z konwencją haską z 1980 r., zmienionymi przepisami Bruksela II, protokołem sądowym Wielkiej Brytanii i Pakistanu oraz Konwencją ONZ o prawach dziecka (UNCRC). Dodatkowo, Anna reprezentuje także w międzynarodowych sporach rodzinnych dotyczących separacji, rozwodu i podziału majątku finansowego.

Okazjonalnie współpracuje z czołowymi adwokatami. Jednym z jej najbardziej pamiętnych doświadczeń jest praca zespołowa niezbędna do wypracowania argumentów dotyczących ustawy o ekstradycji z 2003 r. Reprezentuje również klientów na komisariatach policji na różnych szczeblach sądów, od Sądu magistrackiego (Pokoju) do Sądu Najwyższego.

Reprezentuje również klientów korporacyjnych i biznesowych podczas różnych konfliktów dotyczących własności intelektualnej, negocjacji, sporów finansowych itp. Jej praca obejmuje również sprawy sądowe w sprawach cywilnych i handlowych.

Dodatkowo jako lider wielodyscyplinarnej praktyki pełni funkcję adwokata z urzędu i nadzorcy kryminalnego. Reprezentuje klientów podczas rozmów przed konsulem. Są one zwykle prowadzone w placówkach dyplomatycznych, takich jak ambasady.

Ponadto Anna widnieje na liście adwokatów polecanych w ambasadach Wielkiej Brytanii, Polski i Rosji, a także w Londynie i Warszawie. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi kancelariami prawnymi w Wielkiej Brytanii, Polsce, Europie, Rosji i USA, reprezentując klientów międzynarodowych.

Wreszcie, Anna jest związana z Radą Prawników (SRA) i jest aktywnym członkiem i adwokatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (ORA).

Połączenie jej wieloletniego doświadczenia, ciągłej praktyki i profesjonalizmu wyróżnia ją spośród innych. Jest osobą, z którą należy się liczyć i rzetelnym prawnikiem, który podejmuje niezbędne kroki, aby chronić swoich klientów.

Edukacja, szkolenia i kwalifikacje

  • Członek Stowarzyszenia Prawniczego
  • Radca prawny z wyższym poziomem uprawnień (SRA)
  • Obrońca z Urzędu – członek programu akredytacji Law Society w sprawach karnych
  • radca prawny – członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (ORA)
  • Kurs praktyki prawniczej, BPP Law School, Londyn
  • Dyplom studiów podyplomowych z zakresu prawa, BPP Law School, Londyn
  • Studia podyplomowe z Psychologii i Resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
  • Magister prawa (LLM), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
  • Magister Administracji Publicznej, Uniwersytet Szczeciński

Precedensy:

Sekretarz Stanu ds. Spraw Wewnętrznych przeciwko PF (Nigeria) [2019] EWCA Civ 1139 działająca na rzecz nigeryjskiego ojca „PF”, który cierpiał na anemię sierpowatą („SCD”) od urodzenia, ale był „zagranicznym przestępcą”, Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeciwko wcześniejszemu stwierdzeniu przez Wyższy Trybunał, że jego deportacja z Wielkiej Brytanii naruszyłaby jego prawa wynikające zarówno z artykułu 3, jak i artykułu 8 EKPC.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1139.html

 

Regina przeciwko Dreszer [2018] EWCA Crim 454 (14 marca 2018 r.) Reprezentująca oskarżonego we wszystkich trzech procesach odbywających się przed Centralnym Sądem Karnym (Old Bailey) w sprawie porwania, uwięzienia i zabójstwa handlarza narkotyków. Podstawowym argumentem na obronę było to, że w podejściu do wnoszącej odwołanie jako strony drugorzędnej w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie Jogee wystąpił błąd. Skazanie za zabójstwo zostało dwukrotnie uchylone przez Sąd Apelacyjny, a Trybunał ponownie zarządził   rozprawę w sprawie zarzutu zabójstwa z aktem oskarżenia zawierającym dodatkowy zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Crim/2018/454.html

 

Wójcik przeciwko Polsce CO / 2181/2014 Wysoki Sąd zwolnił z zarzutów z powodu opóźnienia w wydaniu ENA, zwłaszcza że prawie 3-letnie opóźnienie było spowodowane tym, że NCA nie zdawało sobie sprawy, że wnoszący odwołanie mieszkał w Wielkiej Brytanii pomimo ostrzeżenia sprzed 8 lat

R przeciwko Krezolek [2013] występując w imieniu oskarżonego w głośnym procesie o morderstwo ojczyma Daniela Pelki, czteroi pół-letniego chłopca, który zginął w wyniku uderzenia w głowę.

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/Judgments/r-v-krezole-and-luczak-sentencefinal.pdf

 

Stopyra przeciwko Sądowi Okręgowemu w Lublinie, Polska [2013] 1 Cały ER 18, DC reprezentujący odwołującego się, w którym Sąd Rejonowy uznał, że opóźnienia w udzieleniu pomocy prawnej, które nie wynikają z winy osoby, której dotyczy wniosek lub jego doradców prawnych, nie mogą być zarzucane osobie, , której dotyczy wniosek

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/1787.html

 

Majchrzak przeciwko Prokuratorowi Generalnemu Holandii CO / 8383/2012 działającemu w imieniu skarżącego, który został poddany ekstradycji do Holandii pomimo jego bezprawnego aresztowania i pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii. Zawsze utrzymywano, że nie ma dowodów, na podstawie których można by go oskarżyć o morderstwo w Wielkiej Brytanii i że był on niewinnym człowiekiem. Po 10 miesiącach więzienia w Wielkiej Brytanii i 12 miesiącach w Holandii Pan Majchrzak został bezwarunkowo zwolniony przez sądy holenderskie z powodu braku dowodów łączących go z zarzucanym mu zabójstwem.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?