Skip to content

Honorarium

Kancelaria AM International Solicitors

Udziela szczegółowych informacji na temat opcji finansowych dostępnych w sprawach prawnych już podczas pierwszej konsultacji

Oferujemy następujące opcje finansowania spraw:​

Sprawy Karne i Ekstradycja

Pomoc Rządowa

Mamy kontrakt z Agencją Pomocy Rządowej (Legal Aid Agency) i jesteśmy w stanie oferować usługi prawne w ramach programu Agencji Pomocy Rządowej dla tych którzy spełniają wymagane kryteria. Oznacza to, że pomoc rządowa pokryje w pełni lub w części koszty usługi prawnej dla klientów, którzy się kwalifikują. Jednakże jeśli nie kwalifikujesz się na taka pomoc z urzędu i jesteś w stanie pokryć usługi prawne prywatnie, to powinieneś skontaktować się z nami i poprosić o kosztorys danej usługi.

Prywatni Klienci

Oferujemy różne metody rozliczania usług prawnych z klientami prywatnymi. Nasze stawki są rozliczane opłacalnie i wydajnie zarówno dla klientów prywatnych jak i wielkich organizacji przeciwko którym są wniesione sprawy do sadu. W przypadku, jeśli twoja sprawa zakończy się powodzeniem i zostaniesz uniewinniony, istnieje możliwość wniesienia wniosku do sadu o koszty sadowe.

Prywatni Klienci

Nasze stawki we wszystkich innych sprawach jak prawo cywilne, rodzinne czy imigracyjne są rozliczane na podstawie uzgodnionej stawki godzinowej. Oferujemy również usługi na postawie stawki ryczałtowej w zależności zakresu usług oraz od tego, na ile skomplikowana jest dana sprawa.

Już podczas pierwszego spotkania wyjaśniamy, w jaki sposób obliczane będzie nasze wynagrodzenie i przedstawiamy szczegółowy kosztorys przyszłych kosztów, oczywiście jeżeli to w zależności od uzyskanych dyspozycji.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?