Skip to content

O nas

Nasz Zespół

Sumienny, solidny i kompetentny – Twoi doradcy prawni

AM International Solicitors to butikowa międzynarodowa kancelaria prawna, świadcząca usługi w Anglii i UE. Nasze siedziby są w Londynie i Warszawie. Te strategiczne lokalizacje pozwalają na zajmowanie się sprawami o zasięgu międzynarodowym i łatwym dotarciu do naszych klientów.

Nasi międzynarodowi prawnicy są ekspertami z różnych dziedzin prawa i potrafią zajmować się szeroką gamą usług prawnych. Ich podejście branżowe i spersonalizowane rozwiązania zapewniają znaczące wsparcie klientom w trudnych sytuacjach. Ich międzynarodowy sposób myślenia pomaga im poruszyć i reprezentować tematy, które dotyczą wszystkiego, od kwestii federalnych, konfliktów politycznych i sporów internetowych po sprawy wykraczające poza granice międzynarodowe.

Każdy nasz ruch koncentruje się na strategicznych kwestiach dotyczących Twojego rozwoju, sukcesu i życia.

Wszyscy nasi adwokaci podlegają nadzorowi Izby Adwokackiej [Solicitors Regulation Authority (SRA)]. Przez przynależność do tego stowarzyszenia zapewniamy, że spełniamy najwyższe standardy obsługi prawnej, a wszystkie nasze transakcje są zgodne z etycznym kodeksem postępowania.

Co więcej?

Nasz zespól współpracuje z prawnikami pochodzącymi z całego świata.

Nasza rozległa sieć renomowanych prawników pozwala nam oferować pełen zakres specjalistycznych usług prawnych na terenie Wielkiej Brytanii i Europy. Działamy również jako niezależna kancelaria prawna, w której dogłębna znajomość różnic kulturowych, praktyk biznesowych i innych aspektów technicznych, pomaga w prowadzeniu spraw o wysoką stawkę.

Jak Pracujemy?

Nasz proces
Usprawniamy działania wykorzystując możliwości naszych klientów w całym procesie

Lata doświadczenia, doskonałe umiejętności negocjacyjne i sumienność sprawiają, że jesteśmy jedną z najlepszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy okazję ściśle współpracować z zagranicznymi ambasadami, instytucjami międzynarodowymi, międzynarodowymi korporacjami i prywatnymi obywatelami na całym świecie i reprezentować ich w sądach wyższej instancji w Anglii i Walii.

Nasi klienci pochodzą z różnych środowisk i zawodów. Zespół zaprasza do współpracy wszystkich, od urzędników państwowych, potentatów biznesowych po przedsiębiorców i sprzedawców detalicznych. Reprezentujemy również elitarnych klientów, którzy potrzebują pomocy prawnej przy załatwianiu spraw spadkowych, rodzinnych.

Pomimo różnorodnej klienteli, wszystkich traktujemy z najwyższym szacunkiem. Od początku do końca nasi klienci pozostają dla nas priorytetem podczas procesu prawnego. Udaje nam się to zrobić, wspierając ich solidnymi poradami prawnymi.

Co najważniejsze, dbamy o to, aby nasi zagraniczni klienci mieli zawsze przy sobie tłumacza. Wielu naszych międzynarodowych prawników biegle włada różnymi językami europejskimi, co sprzyja efektywnej komunikacji i zapobiega tworzeniu się barier językowych podczas spotkań z nami.

Oferujemy również całodobową 24/7 infolinię alarmową, która obsługuje różne strefy czasowe i pozostaje w kontakcie z klientami, kiedy wymaga tego sytuacja.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?