Skip to content

Spory gospodarcze i nieporozumienia

Rozwiąż spory gospodarcze i nieporozumienia szybciej i lepiej z pomocą odpowiednich prawników

Usługi prawne w zakresie procesów komercyjnych, nieporozumień i sporów gospodarczych

Spory i cywilne procesy gospodarcze są częstym zjawiskiem w świecie biznesu. One wymagają natychmiastowego działania prawnego, aby zmniejszyć ryzyko finansowe dla Ciebie i Twoich interesów. Oprócz tego, że są kosztowne, są teżżmudne i czasochłonne.

Praktycznie jest zatrudnić prawników zajmujących się sporami gospodarczymi, którzy mają doświadczenie w tym obszarze.

W Kancelarii AM International Solicitors mamy szerokie doświadczenie w rozstrzyganiu sporów I nieporozumień gospodarczych.  Zajmujemy się wszystkim począwszy sporów dot. samych umów, procesów z zakresu prawa antymonopolowego, oszustwami, sporami z zakresu prawa pracy po spory dot. własności intelektualnej.

Dodatkowo, nasz zespól działa w różnych sektorach I działach gospodarki, mając na względzie fakt, że każda ze sfer prezentuje indywidualne wyzwania.

Nasi eksperci dopasują usługi do Twoich unikalnych potrzeb. Ponadto, naszym celem jest również  tworzenie strategii negocjacyjnych, które oceniają gospodarcze skutki procesu sądowego. Rozważamy wszystkie te elementy, a nawet więcej, kiedy współpracujemy z klientami międzynarodowymi.

Stąd też, jeżeli potrzebujesz wnieść roszczenie przeciwko komuś lub bronić swojego biznesu przed gospodarczym roszczeniem spornym, możemy Ci pomóc. Nasz wiodący zespół prawników od prawa gospodarczego będzie reprezentował Twój najlepszy interes, mimo złożoności sprawy.

Nasze Czynności

Zpersonalizowane usługi aby zmaksymalizować zysk i zminimalizować ryzyko

Jako butikowa, wyspecjalizowana kancelaria międzynarodowa, nasz zespół ds. sporów gospodarczych, specjalizuje się w różnych aspektach prawa korporacyjnego. Reprezentujemyrównieżnaszychklientównaareniemiędzynarodowejjeżelisytuacjategowymaga.

Nasza kancelaria przyjmuje do prowadzenia sprawy z sektora spółek prywatnych, niezależnych przedsiębiorstw handlowych, sektora publicznego i firm rodzinnych, a także sektora organizacji pozarządowych.

W sporze mamy podejście ukierunkowane na potrzeby klienta.  Każdy krok jest wyważony i logiczny, aby uchronić przed negatywnymi skutkami. Nasz zespół skrupulatnie i szczegółowo przygotowuje niezbędne dokumenty oraz wsparte dowodami argumenty. Rozumiemy zmienną naturę tych postępowań prawnych.

Dlatego opracowujemy alternatywny plan i chętnie wdrażamy go w życie, jeśli służy interesom klienta. Przez cały okres trwania sporu, usiłujemy prioryteryzować długofalowe pozytywy, korzyści oraz cenny czas.

W związku z tym, zalecamy Alternatywne Rozwiązanie Sporu (ADR), mediacje oraz arbitraż, kiedy jest to możliwe. Ogólnie rozstrzygamy negocjacje poza sądem.

Nasze usługi

Oto podział naszych usług w sprawach rozstrzygania sporów gospodarczych i nieporozumień:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) – Mediacja, Arbitraż, Negocjacje

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) zastępują konwencjonalne ugody sądowe. Prawnicy używają różnych metod, aby podpisać ugody poza sądem.  W ten sposób, rozwiązujemy spory skutecznie i szybko.

Występują także mniejsze opóźnienia czasowe, jeżeli uczestnicy sporu podpiszą ugodę pozasądową.

Popularne typy ADR zawierają:

1. Negocjacje

Negocjacje są najprostszą metodą rozwiązywania sporów Obie strony spotykają się raz lub więcej, aby znaleźć drogę do rozwiązania sporu gospodarczych.  Jest to korzystne dla przedsiębiorstw, które chcą mieć kontrolę nad ostatecznym rozwiązaniem.

2. Mediacja

Mediacja wymaga zaangażowania licencjonowanego mediatora. Tutaj przedstawiciele prawni ( tacy jak prawnicy od sporów gospodarczych i nieporozumień) przedstawiają swoje argumenty. Wyznaczony mediator podejmuje ostateczną decyzję.

Potraktuj to jako prowizoryczną salę sądową, na której mediator pełni rolę sędziego, chociaż jego decyzje są niewiążące.

3. Arbitraż

Porównując z innymi rodzajami ADR, arbitraż jest bardziej sformalizowaną drogą osiągnięcia ugody pozasądowej. Strony wyznaczają arbitra, aby oparł decyzję na oświadczeniach oraz dowodach przedłożonych przez obie strony. Po tym fakcie, arbiter ocenia sytuację przed sformułowaniem ostatecznej decyzji.

Umowna dotycząca niewypłacalności i likwidacji

Spory na tle niewypłacalności likwidacji mogą mieć miejsce, gdy przedsiębiorstwo jest winne swym kooperantom pieniądze. W sprawach o niewypłacalność, dłużnicy sprzedają swoje aktywa i firmy, aby zwrócić zobowiązania.

W procesie likwidacyjnym, całe przedsiębiorstwo jest zamknięte. Coraz częściej strony otrzymują niewiele lub nic. Dlatego też uważamy to za ostatnią deskę ratunku.

Spory między udziałowcami i spółkami

Spory między udziałowcami, a spółkami mają miejsce, gdy jedna ze stron czuje się lekceważona. Może to mieć miejsce z powodu różnic w interesach, przestawieniu na inną działalność biznesową lub nieuczciwego wykorzystania środków spółki.

Po serii nieakceptowalnych działań, strona mniejszościowa/ partner, może złożyć roszczenie przeciwko drugiemu parterowi/partnerom. Podstawą do tego jest zwykle naruszenie umowy.

Spory

Naruszenie umowy, spory pracownicze, oszustwa gospodarcze oraz wiele innych kwestii umownych może być przyczyną sporu. Oferujemy wsparcie, całościową ocenę sytuacji, które pomoże rozwinąć strategię odzwierciedlającą Twoje cele.

Ważnym jest, aby przedstawić namacalne dowody w celu poparcia argumentów klienta. I dlatego wykonujemy dokładne badanie, zanim stworzymy plan działania.

Z latami doświadczenia, nasi prawnicy od spraw gospodarczych wiedzą jak rozwiązać złożone spory bez narażania klienta.  Zajmujemy się sporami sądowymi i pozasądowymi.

Nakazy lub zakazy

Nakazy lub zakazy są sankcjonowane przez sąd, aby strona przeciwna zaniechała naruszeń. Ta czynność zazwyczaj stawia klientów w niekorzystnej sytuacji.Może to być wszystko, począwszy od nakazu sprzedaży aktywów,  zakazu rozpowszechnianie pogłosek lub użycia innych środków, by wywołać szkodę.

Podejmujemy te drastyczne kroki, aby mieć pewność, że każda ze stron stoi na pewnym gruncie. To także wskazuje, że nie wycofasz się bez walki. Czasami, takie działania wykazujące determinację i niezłomność zapewniają, że przy rozstrzygnięciu sporu, otrzymasz to, co do Ciebie należy.

Czy chcesz zatrudnić prawnika do spraw gospodarczych?

Zdobądź właściwą reprezentację dla swoich interesów
Zadzwoń teraz, aby umówić się na pierwszą konsultację z naszymi ekspertami
×

AM International Solicitors

× How can I help you?