Skip to content

Wykroczenia drogowe

Czy grożą Ci zarzuty o wykroczenia drogowe?
Doświadczeni prawnicy zajmujący się wykroczeniami drogowymi w AMI Solicitors mogą pomóc.

Wykroczenia drogowe są definiowane jako wykroczenia dotyczące prowadzenia pojazdów. Ścigania za wykroczenia drogowe są prowadzone na podstawie Ustawy o ruchu drogowym z 1988 r., Ustawy o autostradach z 1980 r. i Ustawy o szkodach karnych z 1971 r. Drobne czy poważne wykroczenia drogowe mogą wpędzić Ciebie w kłopoty prawne. 

Adwokaci AMI oferują solidne usługi w zakresie obrony prawnej osobom, które stoją w obliczu orzeczenia wykroczenia drogowego. Pomożemy Ci określić najlepszy sposób działania na podstawie Twojej wyjątkowej sytuacji.

Proces dotyczący wykroczenia drogowego: Co się dzieje, gdy kierowcy zostają oskarżeni o wykroczenie drogowe?

To, co się stanie, gdy kierowca zostanie oskarżony o wykroczenie drogowe, zależy od rodzaju wykroczenia lub kary. Wykroczenia drogowe dzielą się na dwa typy:

 

Drobne wykroczenia

Wykroczenia te zazwyczaj skutkują nałożeniem mandatu karnego, który jest wydawany przez policję za pośrednictwem poczty lub na miejscu. Mandat karny może być nie do indosowania lub do indosowania, w zależności od wykroczenia.

Bilet nie indosowalny pociąga za sobą karę grzywny, natomiast bilet indosowalny skutkuje grzywną i punktami karnymi na prawo jazdy. W zależności od wagi wykroczenia, punkty karne mogą pozostać na prawo jeździe przez 4 do 11 lat. Otrzymanie 12 punktów w ciągu trzech lat może spowodować 6-miesięczny lub dłuższy zakaz prowadzenia samochodu.

Jeśli zostałeś oskarżony o wykroczenie drogowe, masz dwie możliwości. Możesz przyjąć opłatę i zapłacić grzywnę lub zakwestionować opłatę w sądzie. Wskazane jest, aby przed stawieniem się w sądzie zawsze skonsultować się z prawnikiem ds. wykroczeń drogowych. Policja może również zdecydować o niepodejmowaniu działań, oferować szkolenie kierowców lub wydać ostrzeżenie.

 

Główne przestępstwa

Te przestępstwa są poważniejsze. Sąd magistracki zajmuje się głównymi wykroczeniami drogowymi.Jednakże sad magistracki możne przekazać sprawę do Sadu Koronnego w poważniejszych sprawach, kiedy nie ma wystarczającej mocy do wydania wyroku skazującego. Sad magistracki możne wydać maksymalny wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności.  W zależności od przypadku poważne wykroczenie drogowe może skutkować bardzo wysokimi grzywnami, zakazem prowadzenia pojazdów, wpisem do rejestru karnego lub karą pozbawienia wolności. 

Osoby uznane za winne lekkomyślnej jazdy są zazwyczaj objęte 12-miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów i wydłużonym egzaminem powtórnym jako minimalną karą. W zależności od wagi sprawy sąd może również wymierzyć karę pozbawienia wolności do dwóch lat pozbawienia wolności. Osobom skazanym za spowodowanie śmierci przez lekkomyślną jazdę grozi kara więzienia do 14 lat.

Kary i dyskwalifikacja z jazdy mogą mieć znaczący wpływ na Twoje codzienne życie. Może również obciążać Twoje życie osobiste i zawodowe. Dlatego też, jeśli zostaniesz oskarżony o poważne wykroczenie drogowe, ważne jest, aby uzyskać prawnika specjalizującego się w tych sprawach i zbudować wiarygodną obronę.

Chociaż niektóre zakazy prowadzenia pojazdów są obowiązkowe, nadal możesz uzyskać rezulat na swoją korzyść. Wysoko wykwalifikowany i doświadczony prawnik specjalizujący się w takich sprawach może pomóc Ci uniknąć skazania lub zmniejszyć surowość kary.

Rodzaje wykroczeń drogowych i kar

AMI Solicitors zapewnia fachowe doradztwo prawne w zakresie wszystkich większych i mniejszych wykroczeń motoryzacyjnych, w tym:

Obrona prawna i konsultacje związane z wykroczeniami drogowymi

Gdy zostanie stwierdzone wykroczenie drogowe przeciwko Tobie, otrzymasz zawiadomienie o zamiarze ścigania w ramach w/w wykroczenia. Jeżeli zawiadomienie o wykroczeniu zostanie otrzymany po 14 dniach od zdarzenia, może zostać uznane za nieważne. 

Po otrzymaniu numeru dot. zawiadomienia o wykroczeniu upewnij się, że wypełniłeś wymagane informacje i zwróć wypełniony dokument w ciągu 28 dni, aby uniknąć dodatkowych punktów karnych, grzywien, dyskwalifikacji i wezwania sądowego. Otrzymanie numeru zawiadomienia to jednak dopiero pierwszy krok.

Różne wykroczenia związane z pojazdami mechanicznymi mają swój własny zakres obron i konsultacji. W związku z tym nadal możesz nie przyznawać się do winy lub opracować strategię obrony wspólnie ze swoim prawnikiem ds. wykroczeń drogowych, aby zapewnić minimalną karę.

Na przykład niezidentyfikowanie kierowcy pojazdu jest wykroczeniem, które może skutkować sześcioma punktami karnymi. Jednak zapewnienie odpowiedniej obrony, takiej jak nieobecność w momencie wysłania zawiadomienia lub nieotrzymanie go w ogóle, może pomóc w złagodzeniu sytuacji.

Nawet jeśli obrona nie jest możliwa, nadal możesz mieć podstawy, aby zwrócić się do sądu o nienakładanie punktów karnych z „Przyczyny szczególnej”. Są to kwestie, które sądy apelacyjne często biorą pod uwagę przy orzekaniu kar za wykroczenia drogowe. Istnieje również możliwość przedstawienia obrony tzw. „wyjątkowej trudności”, aby uniknąć zakazu prowadzenia pojazdu, jeśli kierowca zgromadzi na prawie jazdy 12 lub więcej punktów karnych.  

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu grozi Ci zawieszenie prawa jazdy, zakaz lub skazanie z jakiegokolwiek powodu, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak najlepiej postępować. W przypadku procesu karnego możemy doradzić  Tobie, czy masz solidną obronę i reprezentować Ciebie poprzez przedstawieniem Twojej wersji wydarzeń przed sądem.

Szukasz doświadczonych prawników zajmujących się wykroczeniami drogowymi?

Nasz zespół doświadczonych prawników ds. wykroczeń drogowych jest gotowy, by Tobie pomóc.

×

AM International Solicitors

× How can I help you?