Skip to content

Complaints

Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości porad prawnych i opieki nad klientem. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek zakresu otrzymanej usługi lub rachunku, prosimy o wstępne omówienie tego z osobą pobierającą opłatę i prowadzącą sprawę lub jej przełożonym.

Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby rozwiązać problem szybko i satysfakcjonująco dla Ciebie. Jeśli nie mogą tego odpowiednio wyjaśnić, prosimy o kontakt z Panią Dyrektor Anną Matelską, która odpowiada za opiekę nad klientem. Aby mogła w pełni zrozumieć Twoją skargę i skutecznie się nią zająć, prosimy o złożenie skargi na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amatelska@amisolicitors.co.uk lub pocztą do któregokolwiek z biur. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz poprosić o kopię naszej procedury reklamacyjnej. Twoja skarga zostanie uznana, a Pani Anna uczciwie i skutecznie zbada Twoją sprawę i postara się rozwiązać szybko problem. Jeżeli nadal będziesz niezadowolony z rozpatrzenia skargi, możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o dalsze jej rozpatrzenie. Przed złożeniem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich wymagane jest, abyś najpierw złożył skargę do nas, a my mamy 8 tygodni na rozpatrzenie Twojej skargi. Jeśli nie będziesz zadowolony z rozpatrzenia Twojej skargi po upływie 8 tygodni, możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o rozpatrzenie skargi.  Termin na wniesienie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich to 6 miesięcy od otrzymania od nas ostatecznej pisemnej odpowiedzi w sprawie Twojej skargi lub w ciągu sześciu lat od działania lub zaniechania, na które się skarżysz (lub jeśli poza tym okresem, w ciągu trzech lat, kiedy powinieneś być tego świadomym). Dane kontaktowe do Rzecznika Praw Obywatelskich: 

Legal Ombudsman
PO Box 6806,
Wolverhampton,
WV1 9WJ
Wielka Brytania

t: 0300 555 0333
(8.30am-5.30pm)
e:  enquiries@legalombudsman.org.uk
w: www.legalombudsman.org.uk

 

W ramach procedury rozpatrywania reklamacji przez naszą kancelarię zobowiązujemy się poinformować, że przysługuje Państwu prawo do reklamacji rachunku; prawo do złożenia skargi dotyczącego/ej rachunku do Rzecznika Praw Obywatelskich i / lub zwrócenie się do sądu o ocenę zasadności rachunku zgodnie z częścią lll ustawy o Adwokaturze 1974 “Solicitors ‘Act 1974”;a jeśli całość lub część rachunku pozostaje niezapłacona, firma może być uprawniona do naliczenia odsetek. 

Jeśli złożyłeś już wniosek do sądu o ocenę swojego rachunku, pamiętaj, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może go wtedy rozpatrzyć.

Należy pamiętać, że zasadniczo tylko osoby fizyczne i małe firmy podlegają zasadom programu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Istnieją alternatywne organy ds. skarg, takie jak Pro Mediate czy Small Claims Mediation, które są właściwe do rozpatrywania skarg dotyczących usług prawnych, jeśli zarówno Ty, jak i nasza firma chcą skorzystać z takiego rozwiązania.

Jednakże, uważamy Rzecznika Praw Obywatelskich za najwłaściwszy organ ds. składania skarg i nie zgadzamy się na korzystanie ze schematów obsługiwanych przez alternatywne organy ds. skarg.

Angielska Izba Adwokacka (Solicitors Regulation Authority) może Tobie pomóc, jeśli masz zarzuty do naszego działania. Może to dotyczyć takich kwestii jak; nieuczciwość, zabranie lub utrata Twoich pieniędzy lub niesprawiedliwe traktowanie z powodu wieku, niepełnosprawności lub innych cech.

Kontakt do Solicitors Regulation Authority The Cube,
199 Wharfside Street,
Birmingham,
B1 1RN.
Wielka Brytania

t: 0370 606 2555
e: contactcentre@sra.org.uk

w: www.sra.or.uk

×

AM International Solicitors

× How can I help you?