Jeśli Twój rozwód zawierał element transgraniczny, to ten artykuł jest dla Ciebie. O implikacjach Brexitu dla prawa rodzinnego mówi Adwokat Anna Matelska z AM International Solicitors- Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw rodzinnych zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii.

Sytuacja związana z Brexitem zwiększyła niepewność co do odpowiednich postępowań sądowych w sprawach rodzinnych, a co za tym idzie, spowodowała nagromadzenie pytań z tego zakresu. Dodatkowo, sytuacja może się skomplikować, jeśli w grę wchodzą dzieci. Dzieje się tak, ponieważ Bruksela II (a) została zastąpiona konwencją haską (1996), co za skutkowało wystąpieniem pewnych różnic w procedurach.

Niemniej jednak, sądy brytyjskie nadal zajmują się kwestiamiuregulowania opieki lub z ktorym z rodzicow dziecko ma mieszkac.  Wyjaśniając różnice warto skupić się na istotnych aspektach. Pierwszym z nich jest ustalenie odpowiedniej jurysdykcji dla sprawy. Rozporządzenie Bruksela II A przyznało jurysdykcję państwu, w którym dziecko ma „miejsce zwykłego pobytu”. Konwencja haska o ochronie dzieci podlega podobnym warunkom. Należy jednak zwrócić uwagę na istotną różnicę w sytuacjach, gdy dzieci zmieniają miejsce stałego pobytu w trakcie postępowania sądowego. W takim przypadku jurysdykcja może stać się niewłaściwa do wykonywania orzeczeń dotyczących prawa do opieki nad dziećmi lub ich relokacji. W skrócie, dobrą radą jest, aby pozostać w tej samej jurysdykcji podczas postępowania o rozwód i opiekę nad dzieckiem, co zmniejsza komplikacje związane z jurysdykcją i egzekwowaniem orzeczeń. To właśnie ten aspekt jest bardzo istotnym zagadnieniem w odniesieniu do Brexitu.

Wielka Brytania dokonała pewnych zmian w istniejącym prawodawstwie (tj. W przepisach dotyczących jurysdykcji i orzeczeń w sprawach rodzinnych. Nowy przepis zobowiązuje sądy brytyjskie do wdrożenia Konwencji haskiej z 1996 r. w celu uznawania i wykonywania orzeczeń wydanych w państwach członkowskich UE.Istnieją jednak niewielkie zmiany w nowym prawie, które w dłuższej perspektywie mogą wpłynąć na treść orzeczenia. Przykładowo, konwencja haska nie przewiduje przyznania automatycznego prawa do opieki. W celu wychowania dziecka możesz potrzebować zgody sądu. Orzeczenie sądu dotyczy sytuacji, w których rodzic wyraża chęć przeniesienia się z Wielkiej Brytanii do UE lub odwrotnie. Warto mieć także na uwadze, że dodatkowe kroki mogą spowodować opóźnienia w postępowaniu sądowym, które i tak może trwać dłużej niż zwykle z powodu sytuacji w sądach. Obecne zmiany warto wziąć pod uwagę przy wyborze jurysdykcji dla złożenia wniosku o przyznanie opieki, ponieważ zapobiegnie to zmianom jurysdykcji, a w efekcie zwłoce w postępowaniu.

Podsumowując, należy przyjąć, że konsekwencje Brexitu dla prawa rodzinnego są złożone i często niejednoznaczne w swoim brzmieniu. Przed złożeniem wniosku, należy wcześniej rozważyć zalety każdej jurysdykcji i zasad egzekucji orzeczeń sądowych, a jest to sprawa wysoce indywidualna. Rodzice powinni zasięgnąć porady prawnej przed rozpoczęciem postępowania celem niepowodowania dodatkowej, zbędnej zwłoki w, i tak już wydłużonym, postępowaniu. Należy pamiętać, że dopiero szczegółowa dyskusja z wykwalifikowanym w tym temacie prawnikiem, może wyjaśnić wszelkie wątpliwości – podsumowuje Adwokat Anna Matelska z AM International Solicitors.