Czy znasz warunki nowego brytyjskiego system imigracyjnego? Od 1 stycznia 2021 r. Obywatele UE nie są już, jak było dotychczas, zwolnieni z system punktowego. Podobnie jak inni kandydaci ze środowisk międzynarodowych, muszą kwalifikować się do wizy brytyjskiej, zanim zostaną wpuszczeni do kraju. Ograniczenia w swobodzie przepływu ludności oznacza dodatkowe kroki dla migrantów z UE. Obejmują one zdobycie określonej liczby punktów, by dostać wizę. Poniżej przedstawię, co powienieneś wiedzieć rozważając emigrację do Wielkiej Brytanii. – mówi Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje także w Warszawie.

Nowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii w żaden sposób nie faworyzuje obywateli z krajów członkowskich UE, jak to miało miejsce dotychczas. Jest to system równych szans. Każdy kandydat wyrażający chęć przeniesienia się na teren Wielkiej Brytanii otrzyma punkty w oparciu o własne kwalifikacje, skalę płac i umiejętności. Kandydaci przekraczający próg 70 punktów zakwalifikują się do otrzymania wizy brytyjskiej. Osoby, które nie osiągną powyższego pułapu będą musiały spełnić określone wymagania, aby poprawić swój wynik.

Istnieje wiele kryteriów, za które przyznaje się punkty, a za podstawowe z nich uznać należy np.:  posiadanie zaawansowanych kwalifikacji (tj. Stopnia doktora) zapewnia 10-20 punktów, znajomość języka angielskiego gwarantuje 10 punktów, wykwalifikowani pracownicy z wiarygodnymi ofertami pracy od licencjonowanych sponsorów otrzymują 40 punktów, jeśli roczne wynagrodzenie kandydata wynosi 25 600 GBP lub więcej można liczyć na do 20 dodatkowych punktów,

Oprócz tego zostały stworzone zróżnicowane szlaki imigracyjne, aby dać możliwość migracji pracownikom o specjalistycznych umiejętnościach. Na przykład osoby ubiegające się o pracę w służbie zdrowia lub edukacji otrzymają 20 punktów, nawet jeśli ich roczne wynagrodzenie nie osiągnie progu 25 600 GBP.

Ogólnie rzecz biorąc, system imigracyjny oparty na punktach jest bardzo przejrzysty i co do zasady faworyzuje umiejętności i talenty jednostki zainteresowanej migracją, a nie jej pochodzenie – podsumowuje Adwokat Anna Matelska.

Z perspektywy pracodawcy, czyli jak zostać licencjonowanym sponsorem

Brytyjscy pracodawcy muszą zostać licencjonowanymi sponsorami, zanim będą rekrutować pracowników międzynarodowych za pośrednictwem rekrutrów. Jest to obowiązkowy wymóg. Obecni sponsorzy otrzymują automatyczne odnowienia i wymagane przydziały licencji na pracę wykwalifikowaną (lub licencję ICT). Aby zaktualizować licencję lub wystąpić o wymaganą dokumentację, należy skontaktować się z Home Office.

Bez odpowiedniej licencji nie jesteś uprawniony, aby zatrudnić pracownika spoza Wielkiej Brytanii. Procedura składania wniosków obejmuje między innymi kwalifikowalność, ubieganie się o odpowiednią licencję pracownika wykwalifikowanego, ustalenie zasad zarządzania sponsorowaniem oraz szereg innych czynników.

Warto skontaktować się z prawnikiem, który dostosuje zasady rekrutacji w Twojej firmie do obowiązującego stanu prawnego. Jeśli jesteś imigrantem, prawnicy również są w stanie zaoferować szeroką pomoc w składaniu odpowiednich wniosków i odwołaniach od decyzji wizowych – doradza Adwokat Anna Matelska z AM International Solicitors.