Problemy imigracyjne są nieodzownie najpilniejszymi, z jakimi borykają się państwa transgraniczne w następstwie Brexitu. Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r., po zakończonym okresie przejściowym, podczas którego korzyści płynące ze swobody przemieszczania się pozostały dostępne zarówno dla obywateli Wielkiej Brytanii, jak i państw członkowskich UE. Obywatele Wielkiej Brytanii lub państw członkowskich UE, którzy przeprowadzili się jeszcze przed upływem okresu przejściowego, mogą mieszkać i pracować w swoim kraju zamieszkania również po Brexicie.

Jednak nie wyklucza się, że może być konieczne zastosowanie pewnych środków w celu ochrony obecnego statusu i miejsca pracy w wybranym kraju. Z drugiej strony osoby rozważające imigrację po Brexicie muszą uzyskać pozwolenie na pracę, zgodne z unijnymi i krajowymi przepisami imigracyjnymi. Pracownicy transgraniczni, kontrahenci biznesowi również będą podlegać pewnym ograniczeniom związanym z przepływem.

Warto po krótce omówić model imigracji transgranicznej po Brexicie– informuje Adwokat Anna Matelska z AM International Solicitors.

W oświadczeniu politycznym opublikowanym 19 lutego 2020 r. wskazano, że po Brexicie swobodny przepływ obywateli Wielkiej Brytanii i państw członkowskich UE zostanie zastąpiony systemem punktowym, który będzie traktował obywateli UE i spoza UE w jednolity sposób. Oznacza to, że obywatele Unii Europejskiej nie będą uprzywilejowani w stosunku do obywateli pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.

System punktowy jest systemem preferencyjnym – preferuje on przyznanie pierwszeństwa osobom o najwyższych umiejętnościach, kwalifikacjach w danej dziedzinie, osiągnięciach lub talentach oraz umożliwienie Wielkiej Brytanii odzyskania kontroli nad przepływem ludności.

Nie można zaprzeczyć, że nowy system punktowy wpłynie nie tylko na pracowników i osoby poszukujące możliwości pracy w Wielkiej Brytanii, ale także będzie stanowić poważną zmianę dla pracodawców w Wielkiej Brytanii i odwrotnie. Warto wskazać po krótce jak system będzie traktował osoby z poszczególnych grup, takich jak: wysoko wykwalifikowani pracownicy, wykwalifikowani pracownicy czy pracownicy o niskich kwalifikacjach. W odniesieniu do wysoko wykwalifikowanych pracowników, powstała trasa „Wyjątkowy Talent”, która następnie została przemianowana na „Globalny Talent”, aby zapewnić dostęp do wysoko wykwalifikowanych osób. Trasa nie ma limitu, co oznacza, że ​​Wielka Brytania jest gotowa na przyjęcie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. Jedna z głównych reform obejmuje rozszerzenie ścieżki, aby uczynić ją bardziej dostępną dla wykwalifikowanych pracowników ze środowisk STEM. Wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą migrować do Wielkiej Brytanii bez oferty pracy, o ile zatwierdza ich odpowiedni organ.

W odniesieniu do wykwalifikowanych pracowników wyznaczono odmienne warunki niż w przypadku pracowników wysoko wykwalifikowanych. Mianowicie, wszyscy wykwalifikowani pracownicy z UE muszą uzyskać wizę, z wyjątkiem obywateli Irlandii. Osoby posiadające obywatelstwo irlandzkie mogą skorzystać ze Wspólnego Obszaru Podróży. Proces składania wniosków dla obywateli UE jest całkowicie online, a większość obywateli otrzymuje wizy elektroniczne. Należy zauważyć, że minimalny wiek dla ubiegania się o wizę został podniesiony do 18 lat, w przeciwieństwie do 16 lat. Ponadto wykwalifikowani pracownicy muszą spełniać określone wymagania, uzyskując łącznie 70 lub więcej punktów. Muszą również posiadać ofertę pracy od zatwierdzonego sponsora w kraju.

W świetle powyższego, wskazać należy, że najgorzej wygląda sytuacja pracowników o niższych kwalifikacjach. W ramach starań o ograniczenie wprowadzania taniej siły roboczej z Europy nowa polityka nie przewiduje pracy tymczasowej ani ogólnie ścieżki wymagającej niskich kwalifikacji. Decyzja spotkała się z dużym zainteresowaniem prasy i pracodawców. Jednak dla pracowników o niskich kwalifikacjach nadal dostępnych jest kilka możliwości. Na przykład nisko wykwalifikowani pracownicy tymczasowi mogą pracować w rolnictwie. Dostępne są również rozwiązania w zakresie mobilności młodzieży, umożliwiające coroczną migrację do Wielkiej Brytanii 20 000 młodych ludzi.

Powyżej przedstawiono jedynie niektóre zmiany z zakresu imigracji transgranicznej po Brexicie.

Aby uzyskać szersze odpowiedzi na pytania dotyczące imigracji do lub z państw członkowskich UE, warto skontaktować się z wykwalifikowanym prawnikiem – podsumowuje Adwokat Anna Matelska z AM International Solicitors.