9:30 - 18:00

Godziny pracy Pn. - Pt.

0203 865 1824

Umów Się Na Rozmowę

0780 300 6506

Numer Alarmowy 24h

Facebook

Twitter

AM International Solicitors

Our Law Firm provides comprehensive legal assistance for individuals and businesses. By co-operating with law firms in Europe, Russia and the UK, we are able to provide unique expertise, comprehensive and professional legal assistance in the following areas:

KOMPLEKSOWE SPRAWY KARNE I SPRAWY O OSZUSTWA

AM International Solicitors regularnie doradza i reprezentuje klientów w sprawach o dużym zainteresowaniu publicznym oraz klientów, których sprawy przyciągają zainteresowanie mediów, w tym sprawy o zabójstwo, nieumyślne pozbawienie życia sprawy narkotykowe, posiadanie broni prawnej oraz przestępstwa międzynarodowe.

 

Nasz zespół to wysokiej klasy prawnicy specjalizujący się skomplikowanych i poważnych sprawach  karnych i sprawach o oszustwa. Udzielamy specjalistycznych porad prawnych w zakresie prawa krajowego i międzynarodowego.

 

Współpracujemy z wysokiej klasy adwokatami i ekspertami specjalizującymi się w skomplikowanych sprawach o oszustwa, w których często napotyka się zawiłe transakcje finansowe, księgowość oraz mienie.  Jest niezwykle ważnym, w przypadku, gdy postawione zostały zarzuty popełnienia oszustwa, aby uzyskać specjalistyczną poradę.  Przed przygotowaniem obrony, ważnym jest, aby najpierw dokładnie zbadać dowody przedstawione w sprawie.

 

Nie można przecenić uzyskania specjalistycznej porady prawnej już na początkowym etapie sprawy karnej. AM International Solicitors zapewnia skuteczne przygotowanie sprawy, a wkład włożony w sprawę jest niezwykle ważny w celu osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania danej sprawy.

Dobrze rozumiemy, jaką presje wywiera branie udziału w dochodzeniu prowadzonym przez agencje rządowe i każdą sprawę traktujemy bardzo poważnie. Szczycimy się tym, że skutecznie i jasno wyjaśniamy zawiłe kwestie prawne i na każdym etapie postępowania prawnego na bieżąco informujemy naszych klientów o postępie sprawy.

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokacki jest wielojęzyczny i chętnie służy poradą.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

 

Tel. : +44 (0) 2037 099 507 lub  +44 (0) 7780 300 6506

 

E-mail: info@amisolicitors.co.uk

Skontaktuj się z nami

EKSTRADYCJA

Ekstradycja ma miejsce, kiedy kraj domaga się odesłania osoby wzywanej w celu poniesienia odpowiedzialności karnej za popełnione za przestępstwo lub w celu postawienia zarzutów. Jeśli dana osoba została skazana, to jest wzywana w celu odbycia kary lub wydania wyroku.

 

Gdy kraj wzywający jest członkiem Unii Europejskiej, ekstradycja odbywa się na podstawie wydania listu gończego (tzw. Europejskiego Nakazu Aresztowania) przez sąd lub prokuraturę, który następnie jest uprawomocniony przez National Crime Agency.

 

Z chwilą gdy list gończy zostaje uprawomocniony, osoba wzywana może zostać zaaresztowana. Po aresztowaniu osoba wzywana będzie zatrzymana na lokalnej komendzie policji, a następnie przewieziona do Westminster Magistrates’Court, aby stawić się na rozprawę sadowa. Ekstradycja jest bardzo stresującym i skomplikowanym procesem.

 

Sąd może zgodzić się na warunkowe zwolnienie z aresztu (tzw. ‘bail’), ale będzie to zależało  od okoliczności danej sprawy. Osoby, które mają bliskie więzi z Wielką Brytanią, jak na przykład: rodzinę, dzieci lub pracowały w Wielkiej Brytanii przez wiele lat, są zarejestrowane w Urzędzie Podatkowym lub zamieszkiwały pod tym samym adresem przez dłuższy czas, mają większe szanse na warunkowe zwolnienie z aresztu.

 

Jeśli przestępstwo popełnione przez osobę wzywaną jest poważne i zagrożone wysokim wyrokiem pozbawienia wolności lub też umyślnie uciekła z kraju, albo użyła fałszywych dokumentów tożsamości, ukrywając się w tym kraju, ma mniejsze szanse na warunkowe zwolnienie.

 

Jeśli uzyskano zgodę na warunkowe zwolnienie, to sąd może zażądać wpłacenia kaucji. Kaucja może wynieść od kilkuset funtów aż do dziesiątek tysięcy funtów w zależności od sytuacji finansowej danej osoby, jak również od tego, czy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, czy osoba wyzywana stawi się na rozprawę sadowa.

 

Ekstradycja jest szybko zmieniającą się dziedziną prawa w zależności od opinii sądownictwa w sprawach precedensowych, a procedura postępowania ekstradycyjnego jest skomplikowana i dlatego ważne jest uzyskanie fachowej porady prawnej i znalezienie odpowiedniego rozwiązania jeszcze zanim list gończy czy Europejski Nakaz Aresztowania zostanie wystawiony.

 

W prawie ekstradycyjnym ważne są posiadana wiedza, doświadczenie oraz umiejętności językowe adwokata, który będzie  potrafił  uzyskać dowody i zapoznać się ze sprawą i umiejętnie rozważył procedurę prawną kraju wzywającego.

 

AM International Solicitors posiada doświadczonych w tej dziedzinie prawa zespół prawników, którzy regularnie reprezentują sprawy w sądzie Magistrates’Court and High Court.

 

Jesteśmy wysoce cenieni za sposób prowadzenia spraw w sądzie magistrackim oraz apelacyjnych i wiele naszych spraw zakończyło się sukcesem.

 

Nasza firma współpracuje z najlepszymi adwokatami w Londynie, jak również biegłymi specjalistami w dziedzinach psychiatrii, psychologii dziecięcej, znawców warunków więziennych, etc.

 

Podejmujemy się spraw finansowanych prywatnie lub na postawie programu Rządowej Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency). Chętnie udzielimy dodatkowych  informacji na temat pomocy finansowej z urzędu (legalaid).

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokacki jest wielojęzyczny i chętnie służy poradą.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

 

+44 (0) 2037 099 507 lub  +44 (0) 7780 773 184

 

E-mail: info@amisolicitors.co.uk

Skontaktuj się z nami

KONFISKATA I ODZYSKIWANIE MIENIA

Doradztwo i obecność prawnika specjalisty w tej dziedzinie prawa jest absolutnie konieczna podczas postępowania konfiskacyjnego.

 

Oferujemy wysokiej klasy doradztwo w dziedzinie prawa konfiskaty i odzyskiwania mienia w przypadkach, gdy prokurator i sąd zarządzi konfiskatę majątku oskarżonego na podstawie art. 6 Ustawy o środkach pochodzących z działalności przestępczej z 2002r.

 

Najnowsze zmiany w prawie zarządzone w Ustawie o poważnych przestępstwach z 2015r.oznaczają, że w przypadku nie uiszczenia opłaty konfiskacyjnej wynoszącej powyżej £500,000 ale nie większej niż £1,000,000, kara więzienia ulega podwyższeniu od 5 do 7 lat. W wypadku opłaty powyżej £1,000,000 kara więzienia wzrasta od 10 do 14 lat.

 

Dalsze dodatkowe zmiany w prawie oznaczają, że maksymalna kara więzienia dla skazanego, który nie uiścił opłaty konfiskacyjnej dotyczącej sumy powyżej £10,000,000 wzrośnie od 5 do 14 lat.

 

Mogą zostać zasądzone dodatkowe konsekwencje w postaci nakazu sprzedaży wspólnego majątku małżeńskiego, również wspólnie posiadanego domu.

 

Reprezentujemy oskarżonych w bardzo skomplikowanych przypadkach konfiskaty w wyniku następujących przestępstw: oszustwo, pranie pieniędzy, sprowadzanie i sprzedaż narkotyków, oszustwo podatkowe. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw w sytuacjach, gdy konfiskata dotycząca mienia znajdującego się po za terenem Wielkiej Brytanii.

 

AM International Solicitors to wysokiej klasy prawnicy specjalizujący się w prawie karnym i cywilnym. Udzielamy specjalistycznych porad prawnych w zakresie konfiskaty, zamrożenia i odzyskiwaniu mienia przed angielskimi sądami koronnymi i cywilnymi.

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokacki jest wielojęzyczny i chętnie służy poradą.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

 

Tel. : +44 (0) 2037 099 507 lub  +44 (0) 7780 300 6506

 

E-mail: info@amisolicitors.co.uk

Skontaktuj się z nami

Commercial & Civil Litigation

We are committed to the fast and cost-effective resolution of disputes for individuals and business clients. Our litigation lawyers will handle your matters efficiently with a practical and commercial approach.

Every client expects lawyers to deliver a win, and as a civil litigator, it’s our duty to build the strongest case possible to ensure that this happens.

AM International  Solicitors work for both, claimants and defendants in a wide range of commercial matters, including:

 • Breach of contract claims
 • Debt recovery
 • Injunctions
 • Insolvency – asset recovery
 • Shareholders’ and partnership disputes
 • Special damages claims
 • Enforcement of confidentiality agreements
 • Enforcement of European Execution Orders (EEO) and Foreign Judgments
 • Restraint of trade
 • Regulatory disputes
 • General disputes
 • Fraud and white collar crime
 • Alternative Dispute Resolution such as mediation or arbitration

We represent both, individuals and companies based domestically and internationally on all aspects of Commercial/Civil Litigation matters. Many of our cases involve an international element. We have worked with individuals and companies in Poland, Ukraine, Lithuania, Romania, Russia, Middle-East and thorough Europe generally.

We work alongside leading Litigation Barristers who have undertaken several high profile domestic and international cases. Therefore, you can be assured, your case will be dealt with to a high standard.

We work closely with leading Accountants and senior Tax Advisors who will be able to provide you with detailed tax advice on all aspects of your business.

Skontaktuj się z nami

PRAWO RODZINNE

Mamy obszerne doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w doradzaniu naszym klientom  w sporach oraz kwestiach pojawiających się w sferze życia rodzinnego oraz w relacjach osobistych, często wymagających  delikatnego i dyplomatycznego podejścia.

 

Nasz zespół adwokatów rodzinnych udziela porad w następujących dziedzinach prawa rodzinnego:

 

 • Rozwód i separacja
 • Umowy w związkach partnerskich
 • Intercyzy
 • Prawa rodzicielskie –opieka nad dziećmi oraz kontakt z dziećmi
 • Przyznanie praw rodzicielskich opiekunom, gdy rodzice nie mogą opiekować się dziećmi
 • Zmiana miejsca zamieszkania dzieci poza granicami kraju
 • Uprowadzenia
 • Międzynarodowa adopcja

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokatów doradza we wszelkich kwestiach związanych z rozwodami oraz podziałem majątku, w tym w skomplikowanych sprawach o podział majątku oraz biznesu, jak również ustaleń dotyczących dzieci.

 

Pomagamy w rozwiązywaniu przyszłych kwestii finansowych i udzielamy porad w

następujących dziedzinach:

 

 • Podział majątku
 • Podział oszczędności i inwestycji
 • Wycena i podział emerytur
 • Alimenty dla małżonków
 • Alimenty dla dzieci
 • Podział majątku poza granicami kraju
 • Fundusze powiernicze i spółki
 • Egzekucja decyzji o podziale majątku
 • Wnoszenie wniosków o zmianę decyzji podziału majątku

 

W każdym przypadku, jeśli tylko okoliczności sprawy na to pozwalają, staramy się rozwiązywać sprawy pozasądowo, przy pomocy polubownych form rozwiązywania sporów prawnych, takich jak: rozmowy przy okrągłym stole, negocjacje, czy mediacja. Jeżeli postępowanie sądowe jest nieodzowne, to nasz zespół adwokacki specjalizujący się  w reprezentacji przed sądem, chętnie udzieli porady, wytłumaczy proces sądowy i zaoferuje pełną profesjonalną obsługę w tym zakresie.

 

Znajomość przysługujących praw  jest niezwykle ważna, jak również uzyskanie pełnej porady prawnej w sprawach, które dotyczą Państwa oraz bliskich osób.

 

Naszym celem jest udzielenie porad i pomocy przy rozwiązywaniu sporów prawnych w sposób konstruktywny i polubowny we wszystkich dziedzinach prawa rodzinnego. Szczycimy się tym, że skutecznie i jasno wyjaśniamy zawiłe kwestie prawne i na każdym etapie postępowania prawnego na bieżąco informujemy naszych klientów o postępie sprawy.

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokacki jest wielojęzyczny i chętnie służy poradą.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

 

Tel. : +44 (0) 2037 099 507 lub  +44 (0) 7873 636795.

 

E-mail: info@amisolicitors.co.uk

Skontaktuj się z nami

BIZNES I PRYWATNE SPRAWY IMIGRACYJNE

Oferujemy naszą ekspertyzę we wszystkich aspektach spraw biznesowych oraz prywatnych sprawach imigracyjnych.

 

Krajobraz prawa imigracyjnego podlega nieustannym zmianom,  co sprawia, że sprawy związane z tą dziedzina prawa nie są łatwe do rozwiązania, zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych. Naszym celem jest zapewnienie Państwu najlepszych rozwiązań w danej sytuacji, w czym służymy naszym dużym doświadczeniem oraz wiedzą w tym zakresie.

 

Doradzamy w kwestiach składania wniosków przy planowaniu przyjazdu do Wielkiej Brytanii w charakterze inwestora, przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy po studiach, przy międzynarodowych przesiedleniach pracowników firmowych, studentów i pracowników z umowami na czas określony. Jeżeli przyjeżdżają Państwo do Wielkiej Brytanii, aby dołączyć do rodziny, czy obywatela brytyjskiego lub obywatela UE, to możemy pomóc, aby ten proces przeszedł najsprawniej, jak to tylko możliwe.

 

Nasz zespół doradza we wszystkich wnioskach, w tym przedłużenie pobytu i prawa do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, jeżeli są Państwo głównymi wnioskodawcami oraz członkami ich rodzin – małżonkowie, partnerzy, dzieci. Przy wyjazdach na krótki okres czasu możemy pomóc w wypełnianiu wniosków wizowych dla turystów.

 

Prawo do rezydentury, obywatelstwa i naturalizacji  jako obywatela brytyjskiego znajdują się również w zakresie naszej ekspertyzy. Udzielamy pełnych porad przy wypełnianiu wniosków, od początku do końca.

 

Regularnie współpracujemy z prywatnymi firmami, które zapewniają kompleksowe planowanie podatkowe i dostosowanie usług zarządzania majątkiem, jeżeli zaistnieje tak potrzeba.

 

Nasi prawnicy udzielają również  doradztwa w zakresie przedsiębiorstw, firm i instytucji we wszystkich aspektach licencji sponsorskich, jeśli istnieje potrzeba, aby zatrudnić pracownika spoza Wielkiej Brytanii i UE  zgodnie z brytyjskim ustawodawstwem imigracyjnym.

 

Dla klientów korporacyjnych AM International Solicitors udziela porad we wszystkich aspektach prawa imigracyjnego, które maja wpływ na brytyjskie firmy.

 

Nasz międzynarodowy zespół adwokacki jest wielojęzyczny i chętnie służy poradą.

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

 

Tel. : +44 (0) 2037 099 507 lub  +44 (0) 7780 773 184

 

E-mail: info@amisolicitors.co.uk

Skontaktuj się z nami