9:30 - 18:00

Godziny pracy Pn. - Pt.

0203 865 1824

Umów Się Na Rozmowę

0780 300 6506

Numer Alarmowy 24h

Facebook

Twitter

 

Chcesz się rozwieść?

Chcesz się rozwieść?

Chcesz się rozwieść?  Nie możecie się porozumieć w tak wielu kwestiach, że wasze wspólne życie wydaje się nie mieć sensu? Może zatem trzeba poważnie pomyśleć o rozwodzie? Czasami takie rozwiązanie jest lepsze niż codzienne kłótnie i zła atmosfera w domu, która dla wszystkich staje się nie do zniesienia.

W Wielkiej Brytanii rozwód nie jest skomplikowanym procesem. Jeśli jedno z was, małżonków, ma miejsce stałego zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie lub przebywa tu co najmniej rok przed datą złożenia pozwu, wszystko można załatwić w Wielkiej Brytanii. Nie ma też znaczenia, gdzie zawarliście małżeństwo oraz jakie macie obywatelstwo. Jak zacząć? Wystarczy złożyć wniosek o rozwód. Nie jest to skomplikowane. Ważne jest jednak, i o tym nie można zapomnieć, aby od zawarcia małżeństwa minął co najmniej rok. – Na początek wypełniamy formularz D8 (pozew rozwodowy). Można go znaleźć na stronie internetowej sądu (https://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/FormFinder.do), w niektórych sklepach papierniczych, ale także skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże prawidłowo wpisać w formularzu wszystkie potrzebne informacje – mówi Anna Matelska z kancelarii AM INTERNATIONAL SOLICITORS. Dokument musi być wypełniony w trzech egzemplarzach: dla sądu, dla pozywającego i dla pozwanego. – Podstawą do uzyskania rozwodu jest trwały rozkład pożycia małżeńskiego – przypomina prawniczka i wyjaśnia, jakie informacje muszą się znaleźć w formularzu. – Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o rozwód – informuje Anna Matelska. Jeśli małżonkowie mają dzieci to nie ma już wymogu wypełniania dodatkowo formularza informującego sąd, z kim dzieci będą zamieszkiwały po rozwiedzie Jeśli jednak małżonkowie nie mogą porozumieć się co do tego, z kim dzieci będą mieszkały, to wszystkie sprawy dotyczące dzieci również można rozwiązać przed sądami angielskimi, nie ma potrzeby regulowania tego w Polsce. Pani Anna Matelska dodaje, że aby dostać rozwód przed angielskim sądem, trzeba udowodnić, z jakich przyczyn nastąpił rozpad małżeństwa.– Mogą być one różne. Podam przykłady: zdrada, porzucenie lub najmniej dwuletnia separacja, w którym to przypadku wymagana jest zgoda drugiej strony, lub separacja przez okres pięciu lat. Innym powodem może być nieracjonalne zachowanie małżonka – wyjaśnia prawniczka. Jeśli jednak para mieszkała razem przez więcej niż 6 miesięcy od czasu zdrady czy niewłaściwego zachowania się małżonka, wówczas takie powody nie zostaną zaakceptowane przez sąd. Podobnie jest z okresem separacji. Sąd go nie uzna, jeśli mieszkaliście razem przez okres 6 ostatnich miesięcy.

Wypełniony i gotowy pozew należy odesłać do sądu rejonowego  w zależności od miejsca zamieszkania, zajmującego się rozwodami,(RegionalDivorceUnits),np.w Bury St. Edmunds, Stoke-on-Trent, Liverpool, Nottingham, Durham. Pełna lista sądów dostępna jest na stronie Ministerstwa Wymiaru Sprawiedliwości w Anglii i Walii. Po dokonaniu tego, oraz jeżeli pozew zostanie zaakceptowany, zostaje on wysłany do wszystkich osób w nim wymienionych, również np. do osoby, z którą współmałżonek nas zdradził. Wówczas ruszy proces rozwodowy. Sędzia może poprosić o kolejne wyjaśnienia, zależnie od powodu rozwodu lub sprawdzić, czy współmałżonek otrzymał pozew rozwodowy. Większość z tych spraw odbywa się korespondencyjnie, ale może zdarzyć się, że oboje małżonkowie będą musieli stawić się w sądzie. – Tu przyda się wsparcie prawnika, ale porady prawnej warto zasięgnąć także na wcześniejszym etapie, zwłaszcza, gdy nie jest się pewnym, czy są podstawy do rozwodu lub jeśli jedna ze stron nie godzi się na rozstanie, lub też, gdy są problemy z podziałem majątku albo opieką nad dziećmi – radzi Anna Matelska i zapewnia, że jej kancelaria AM INTERNATIONAL SOLICITORS skutecznie pomoże ubiegającym się o rozwód na każdym jego etapie. Jeśli małżonkowie mają wspólny majątek w Polsce, kancelaria współpracuje z posiadającymi duże doświadczenie kancelariami we wszystkich rejonach Polski, które również na miejscu mogą reprezentować interesy klientów.

Proces rozwodowy w Wielkiej Brytanii nie trwa długo. Zwykle około 6-8 miesięcy, ale przy podziale majątku lub przy braku porozumienia dotyczącego dzieci może się przedłużyć. Po spełnieniu wszystkich formalności i zebraniu informacji sąd wydaje zwykle wstępne orzeczenie o rozwodzie. Ponad 6 tygodni później można ubiegać się już o prawomocne postanowienie, którego nie trzeba uznawać w Polsce, ze względu na umowy międzynarodowe zawarte między oboma krajami.

Tags:

No Comments

Leave a Comment